Có phải bất cứ khi nào cần cũng tham gia được bảo hiểm nhân thọ?

Có phải bất cứ khi nào cần cũng tham gia được bảo hiểm nhân thọ?

Thực tế, không phải bất kỳ lúc nào hoặc khi có nhu cầu, bạn đều có thể tham gia bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ chỉ dành cho người thực sự có nhu cầu và đáp ứng điều kiện tham gia. Để được tham gia bảo hiểm nhân thọ, người tham gia phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Read more
Bảo hiểm nhân thọ có phải đa cấp?

Bảo hiểm nhân thọ có phải đa cấp?

Ác cảm với đa cấp “biến tướng” nên nên nhiều người vội “đánh đồng” loại hình này với Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT), vốn cùng mô thức kinh doanh qua đại lý. Nhưng thực tế mô hình đại lý đa cấp của các cty BHNT có ý nghĩa ra sao, được Nhà nước giám sát thế nào… lại là điều không phải ai cũng hiểu rõ.

Read more