CHI TIẾT VỀ BẢO HIỂM SỨC KHOẺ VBI CARE

CHI TIẾT VỀ BẢO HIỂM SỨC KHOẺ VBI CARE

Trong số rất nhiều những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ trên thị hiện nay, VBI Care vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo người dùng. Nhờ có chương trình bảo hiểm bảo vệ toàn diện; mức phí hợp lý và đặc biệt ứng dụng công nghệ trong khi mua và giải quyết quyền […]

Read more
2 cán cân quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

2 cán cân quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Có bạn khách hàng hỏi: “Tại sao tớ tham gia bảo hiểm mức 15tr/năm được hưởng mức hỗ trợ nằm viện 500k/ ngày, trong khi đứa bạn cùng lớp chỉ tham gia 12tr/ năm lại được hỗ trợ 1tr/ ngày (2 hợp đồng cùng 1 hãng bảo hiểm). Có phải gói hợp đồng của bạn ấy quyền lợi tốt hơn không?”

Read more