2 cán cân quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

2 cán cân quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Có bạn khách hàng hỏi: “Tại sao tớ tham gia bảo hiểm mức 15tr/năm được hưởng mức hỗ trợ nằm viện 500k/ ngày, trong khi đứa bạn cùng lớp chỉ tham gia 12tr/ năm lại được hỗ trợ 1tr/ ngày (2 hợp đồng cùng 1 hãng bảo hiểm). Có phải gói hợp đồng của bạn ấy quyền lợi tốt hơn không?”

Read more