Phân biệt đại lý bảo hiểm và tư vấn bảo hiểm độc lập

Phân biệt đại lý bảo hiểm và tư vấn bảo hiểm độc lập

Nhiều người khi tìm hiểu về bảo hiểm vẫn còn mông lung về vai trò của người “đại lý bảo hiểm” và “tư vấn bảo hiểm độc lập”. Sở dĩ nhiều người còn chưa phân biệt được rõ 2 đối tượng này bởi vì trước đây tại Việt Nam chỉ tồn tại 1 hình thức […]

Read more