cẩn trọng với tính linh hoạt của bảo hiểm liên kết chung

cẩn trọng với tính linh hoạt của bảo hiểm liên kết chung

Nếu các bạn đang có hoặc đang được các tư vấn bảo hiểm giới thiệu về một sản phẩm bảo hiểm vô cùng linh hoạt thì nó chính là dòng bảo hiểm Liên kết chung (tên viết tắt là UL).

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm liên kết chung.

Điều khoản linh hoạt sinh ra nhằm giúp cho khách hàng thích ứng tốt hơn với sự thay đổi nhu cầu của mình trong từng giai đoạn cuộc sống và khả năng tài chính ở từng thời điểm. Đặc điểm này của bảo hiểm liên kết chung được đánh gia cao, đặc biệt là đối với những khách hàng trẻ tuổi. Thế nhưng nếu lạm dụng sự linh hoạt này thì sẽ dẫn đến những hệ quả mà khách hàng không thể lường trước được. Tôi sẽ giúp bạn chỉ ra một vài vấn đề quan trọng:

1. Linh hoạt đóng phí từ năm thứ 4 (hoặc từ năm thứ 5,6 – tuỳ sản phẩm)

Quyền lợi này cho phép khách hàng không cần phải nộp phí đầy đủ từ năm hợp đồng thứ 4, thậm chí có thể ngừng đóng 1 hoặc vài năm mà quyền lợi bảo vệ không thay đổi. Trong trường hợp này khi khách hàng không đóng phí hoặc đóng ít không đủ để trang trải phí bảo hiểm rủi ro thì công ty sẽ tự động trích từ giá trị tài khoản của khách hàng.

CẨN TRỌNG: Việc đóng ít hơn hoặc ngừng đóng có thể dẫn đến 2 hệ quả sau:

– Khi không đóng phí đầy đủ và đúng hạn, khách hàng sẽ bị cắt hoàn toàn các khoản thưởng duy trì, thưởng đặc biệt của hợp đồng (Tổng các khoản thưởng này tương đối lớn, có thể bằng 1,2,3 lần phí cơ bản của 1 năm hợp đồng)

– Hợp đồng có thể mất hiệu lực khi mà số tiền trong tài khoản không còn đủ để trừ đi phí bảo hiểm rủi ro định kỳ. Nếu khách hàng thường xuyên không nộp phí vào, đặc biệt là trong những năm đầu khi giá trị tài khoản còn hạn chế thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

tinh-linh-hoat-của-bao-hiem-lien-ket-chung
Cẩn trọng với tính linh hoạt của bảo hiểm liên kết chung

2. Linh hoạt rút tiền từ tài khoản

Nếu như các sp bảo hiểm truyền thống thường không cho phép rút tiền trước thời hạn hoặc rút với phí rất cao thì các sp liên kết chung thường cho phép rút tiền từ tài khoản khá thoải mái với phí thấp hoặc miễn phí rút. Mới nghe qua thì quyền lợi này vô cùng hấp dẫn vì khách hàng cảm thấy mình đang thực sự có quyền với tiền của mình. Nhưng hậu quả của việc rút tiền bạn cần lưu ý:

– Không được nhận các khoản thưởng (ĐK sp quy định kh chỉ nhận thưởng khi nộp phí đầy đủ đúng hạn và không có giao dịch rút tiền từ giá trị tài khoản)

– Có thể dẫn đến mất hiệu lực hợp đồng nếu số tiền còn lại trong giá trị tài khoản không đủ để trừ phí bảo hiểm rủi ro.

– Làm giảm số tiền bảo hiểm/ mệnh giá bảo vệ: Nếu sau khi rút tiền mà giá trị tài khoản còn lại nhỏ hơn số tiền bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm sẽ giảm tương ứng với số tiền đã rút. (ở một số sản phẩm nếu chọn kế hoạch bảo hiểm nâng cao thì sẽ không bị giảm)

3. Thời gian gia hạn đóng phí linh hoạt

Thông thường các sản phẩm bảo hiểm được gia hạn 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí. Trong thời gian này hợp đồng vẫn có hiệu lực, công ty bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ bồi thường nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra mặc dù khách hàng chưa đóng phí.

Với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống, quá 60 ngày chưa nộp phí –> Hợp đồng mất hiệu lực; vậy nên khách hàng cần hết sức chú ý để nộp trước khi hết hạn 60 ngày. Sang tới dòng sản phẩm liên kết chung thì từ năm thứ 4 trở đi khách hàng đã được linh hoạt đóng phí (như đã nếu ở mục 1) nên mốc 60 ngày không còn quá quan trọng. Thậm chí, với nhiều công ty còn cho phép linh hoạt ngay từ năm hợp đồng thứ 2.

Một ví dụ về điều khoản của sp liên kết chung FWD đón đầu thay đổi 3.0 quy định: Trong 3 năm hợp đồng đầu tiên, thời điểm bắt đầu tính thời hạn 60 ngày được xác định như sau: Ngày đến hạn đóng phí khi Quý khách chưa đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản; hoặc Ngày kỷ niệm tháng mà giá trị Tài khoản hợp đồng không đủ để khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng trong trường hợp Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực Hợp đồng không được áp dụng.
Từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi, Thời điểm bắt đầu tính thời hạn 60 ngày được xác định như sau: Ngày kỷ niệm tháng mà giá trị Tài khoản hợp đồng không đủ để khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

Việc được gia hạn linh hoạt đóng phí cực kỳ hữu ích trong những trường hợp khách hàng gặp khó khăn về tài chính, giúp kéo dài thời gian hiệu lực hợp đồng trong khi chưa kịp đóng phí.

Ngược lại, nếu bạn là tư vấn viên, hãy cài đặt cho khách hàng của mình tâm thế kỷ luật với việc tiết kiệm và đóng phí để đảm bảo khách hàng được nhận đầy đủ các khoản thưởng và quyền lợi như đã giao kết. Trong trường hợp bắt buộc phải dùng tới tính năng linh hoạt đóng phí thì cần sát sao theo dõi số tiền còn lại trong giá trị tài khoản còn đủ để duy trì hợp đồng trong bao lâu. Và thu xếp đóng phí vào kịp thời, tránh làm mất hiệu lực hợp đồng.

Kết luận: Linh hoạt là một tính năng mang tính đột phá của các sản phẩm bảo hiểm, nó giúp khách hàng gỡ khó trong nhiều trường hợp cần thiết mà các dòng sp cũ trước đó không làm được. Thế nhưng hãy chắc chắn là bạn hiểu đúng về tính năng này và sử dụng nó một cách thông minh.Lưu ý là hãy sử dụng khi thật sự cần thiết, nếu không nó có thể phá vỡ mọi công sức mà bạn đã cần mẫn tạo dựng trước đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.